قبل از هر اقدامی باید خوب دید و خوب شناخت.

 

 اصل پروژه های برندینگ بر این پایه استوار است، نگاه و شناخت و بازار، تحلیل رقبا، پردازش اطلاعات، کشف جوهره ی وجودی، ماموریت و چشم انداز، تدوین استراتژی، هویت کلامی و بصری از جمله مواردی هستند که میتوانیم در بند بوک گرداوری کنیم.