در گذشته از مهم ترین ارکان موفقیت یک برند وجود نمایشگاهی در مسیر رفت و آمد مخاطب یا به گفته ای در بر خیابان بود.
 اما امروزه میبینیم که برندهایی از زیرزمین تا بالاترین طبقات برج ها میتوانند محصول یا خدمات خود را به مخاطب اصلی خود ارائه دهند چرا که اصلی ترین خیابان های امروز خیابان هایی است به نام سوشیال مدیا که بیشترین زمان مخاطب هدف در آن سپری میشود.
آژانس پلاتین در راستای تحقق چشم انداز برندها بیش از پنجاه در صد از تمرکز خود را در راستای همین امر تخصیص داده است.
تولید محتوا ی بصری و متنی، پاسخ دهی کامنت ها و دایرکت ها، بررسی و تحلیل داده ها و رفتار مشتری، مدیریت رفتار و دانش مخاطب، کمپین نویسی، بازاریابی و مدیریت رسانه از مهم ترین فعالیت های این بخش می باشد.