مواردی نظیر عکاسی و فیلم برداری صنعتی، تیزر های تبلیغاتی، عکاسی از محصول، و یا پروژه هایی که صرفا با درخواست کارفرما تولید و به ایشان ارائه میگردد و همچنین وظیفه کنترل کیفیت خروجی بخش های مختلف شرکت از لحاظ بصری بر عهده بخش استودیو چند رسانه ای شرکت می باشد.